Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Padasjoki
 
Arrakosken kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Arrakoski on historiallinen mylly- ja sahapaikka, jossa toimi 1853-85 myös Arrakosken ruukki. Tämän jälkeen alueella on toiminut lukuisia pienempiä teollisuuslaitoksia. Paikalla on yhä mm. vanha myllyrakennus. Kosken itäosassa nykyisen valtatien toisella puolen toimi vuodesta 1840 pellavaöljytehdas sekä vuodesta 1853 Vierun rautaruukki. Molempien toiminta lakkasi vuosisadan vaihteessa. Varsinaisia rakennuksia ei tällä alueella ole säilynyt, mutta kosken varret ovat teollisuusarkeologisesti arvokkaita.