Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Padasjoki
 
Auttoisten kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Auttoisten kylässä on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa ja kylän keskustalla on yhä tiiviin ryhmäkylän luonne. Vanhoja rakennuksia on mm. Kylä-Luukkaan, Nuori-Kotkan, Jaakkolan, Kylä-Heistolan, Mäki-Heistolan, Jallin, Holstin ja Iittalan tiloilla. Kylään kuuluu myös ns. Hanaporin alue, josta on aikoinaan jaettu ruotusotamiehille peltosarat viuhkamaiseen muotoon. Pienet mökit sijaitsevat tonttien tienpuoleisilla sivuilla.
-Kylä-Luukkaan rakennukset sijaitsevat kyläraitin varrella kolmisivuisen umpipihan muodossa. Päärakennus on rakennettu useassa eri vaiheessa 1820-luvulta alkaen. Pihaa rajaavat karjarakennus vuodelta 1910, luhtiaitta ja aittarivi 1800-luvulta sekä heinälato. Erillään sijaitsevat lisäksi lato- ja kaluvaja, jyväaitta vuodelta 1860 sekä luuvariihi.