Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Padasjoki
 
Vesijaon kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vesijaon kylässä on kauniin kulttuurimaiseman ympäröimänä säilynyt lukuisia vanhoja tilakeskuksia. Talot ovat ryhmittyneet nauhamaisesti vanhan maantien varrelle.
-Skytän vanhan säterin päärakennus on vuodelta 1928. Poikkeuksellisen edustava kivinavetta on vuodelta 1876 ja vanha aittarivi 1800-luvulta.
-Hokan tilan päärakennus on 1800-luvun loppupuolelta.
-Jussilan pitkä päärakennus on vuodelta 1888 ja kivinavetta samaten 1800-luvun lopulta.
-Iittasten asuinrakennus on 1800-luvulta samoin kuin pihapiirin lukuisat talousrakennukset.