Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Padasjoki
 
Maakesken kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Maakesken kylän asutus on keskittynyt vanhan maantien varteen peltojen laskeutuessa kauniisti Kylänjokeen. Kyläkeskusta on säilyttänyt tiiviin rakenteensa. Iso-Häkän ja Anttilan edustavat päärakennukset ovat vuosisadan vaihteesta. Edellisen koillispuolella on jälkiä vanhasta myllykulttuurista. Kylän vastakkaisilla sivuilla sijaitsevat nuorisoseurantalo ja työväentalo.