Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hartola
 
Ruskealan ja Kirkkolan kylien kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Ruskealan kylän rautakautiset uhrikivet kertovat alueen pitkästä asutushistoriasta. Kulttuurimaisemaa rikastuttavat Kirkkolan ja Tollinmäen kartanomiljööt sekä entisen kirkkoherranpappilan miljöö.
-Kirkkolan vanhan ratsutilan puinen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Sen ympärillä on vanha puisto ja puutarha. Hirsinenn makasiini lienee päärakennuksen ikäinen. Talouspihan puolella sijaitsee vanha väentupa. Kirkkolasta johtaa maantielle koivukuja.
-Hartolan entinen kirkkoherranpappila on rakennettu 1850. Rakennusta ympäröi puisto.
-Tollinmäen vanhan ratsutilan puinen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Erikoinen vesitorni- ja pesularakennus on vuodelta 1923. Kartanon ympäristö on säilyttänyt puistomaisen luonteensa.