Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Heinola
 
Maaherranpuisto ja seminaarialue
 
Kuvaus:

Kymenkartanon läänin hallinto siirrettiin Heinolaan 1776 ja ensimmäinen asemakaava laadittiin 1779. Maaherra de Geer laaditutti 1785 uuden ruutuasemakaavan, jonka merkittävänä osana oli puistokatu Perspektiivi, nykyinen Maaherranpuisto. Tämä alkuaan kuuden puurivin levyinen puistokatu on lajissaan vanhimpia maassamme. Perspektiiviä rajaavat tontit oli varattu lääninhallinnon virkamiehille. Näistä rakennuksista on ainoana säilynyt meidän päiviimme 1780-luvulla rakennettu Kivalterintalo, jonka mansardikatto muutettiin 1840-luvulla satulakatoksi. Korttelissa 2 on säilynyt puinen palokunnantalo vuodelta 1890 (L.Pettersson). Maaherrankatu 1:ssä on Heinolan kylpylaitoksen kylpylärakennus vuodelta 1930 (W.G.Palmqvist).
-Maaherranpuiston pohjoispäässä sijaitseva Heinolan seminaari perustettiin 1899 ja seminaarirakennukset valmistuivat 1901 (YRY/S.Gripenberg, J.Ahrenberg). Uudempi seminaarirakennus on vuodelta 1939 (S.Savonius) ja entinen oppilasruokala vuodelta 1931 (T.Salervo). Seminaarialueeseen liittyy entisen harjoituskoulun kortteli, jossa on kaksi vanhaa kansakoulua vuosilta 1884 ja 1898.