Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rantasalmi
 
Linnansaari
 
Kuvaus:

Linnansaaren kansallispuistossa sijaitseva Louhimaan torppa on muodostettu 1800-luvun jälkipuoliskolla ja metsänvartijantila siitä tuli 1913. Torppa muodostaa pienine talousrakennuksineen ja pihamaineen arvokkaan pienmaiseman. Ympäröivässä maastossa on jälkiä vanhasta kaskikulttuurista.