Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Heinola
 
Nynäsin kartano ja puisto
 
Kuvaus:

Nynäsin l. Nyynäisten kartano on vanha ratsuvelvollinen säteri, joka on kuulunut mm. Forbes-, von der Pahlen- ja Ramsay-suvuille. Kartanon puisen päärakennuksen ensimmäinen kerros on mahdollisesti 1600-luvulta. Rakennusta on myöhemmin korotettu kerroksella ja jatkettu molemmista päistä. Rakennus restauroitiin 1934 (A.W.Rancken). Päärakennuksen ympärillä on vanha puisto. Vanhoista talousrakennuksista on säilynyt tiilinen talli ja hirsinen vaunuvaja. Pehtorin asuinrakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Kartanoalueella on lisäksi kaksi vanhaa työväen asuinrakennusta sekä vanha navetta, joka on muutettu teollisuuskäyttöön.