Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sysmä
 
Otamon kylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Otamon kylällä ei ole varsinaista kyläkeskusta vaan kyläkuva rakentuu erillään sijaitsevista talouskeskuksista sekä niiden välisestä, kauniisti polveilevasta peltomaisemasta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävimpiä ovat Matariston, Lautaportin ja Mäentalon rakennusryhmät.
-Matariston puinen päärakennus lienee 1700-luvun keskivaiheilta nykyisen ulkoasun ollessa 1800-luvun puolelta. Pihapiiriin kuuluva kivinen talli- ja navettarakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Pihaan johtaa puukujanne.
-Lautaportin puiston ympäröimä päärakennus on 1800-luvulta.
-Mäentalon suuri asuinrakennus on vuodelta 1914. Puistomaisesti istutettua pihaa ympäröi harmaakiviaita.