Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sysmä
 
Rapalan kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Rapalan kartano on muodostettu 1500-luvun lopulla. Nykyisen kukoistuksensa kartano saavutti 1900-luvun alkupuolella kenraali Rudolf Waldenin omistuksessa. Kaksikerroksinen, klassistinen päärakennus on vuodelta 1918 (W.G.Palmqvist). Pihamaata rajaa kaksi siipirakennusta. Talousrakennuksista huomattavimmat ovat suuri kivinavetta ja suuri luhtiaitta. Rakennusten ympärillä levittäytyy laaja puisto. Kartanon sijainti Päijänteen ja Rapalansaaren välisellä kannaksella on maisemallisesti erittäin vaikuttava.