Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sysmä
 
Tainionvirran ja Virtaankosken kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Esihistorialliset löydöt kertovat Tainionvirran ympäristön pitkästä asutushistoriasta. Tainionvirran varrella on jälkiä vanhasta myllyperinteestä. Virtaan ratsutilasta jaetut Vanhakartano ja Uusikartano muodostavat kumpikin tahollaan merkittävän miljöökokonaisuuden.
-Vanhakartanon hirsinen päärakennus on rungoltaan 1700-luvulta. Nelilapekattoisen empireasunsa se on saanut 1800-luvun alkupuolella. Muista rakennuksista mainittakoon vanha rapattu kivinavetta. Kartanoa ympäröi vanha puisto.
-Uusikartanon l. Uuden Virtaan päärakennus on niin ikään rungoltaan 1700-luvulta nykyisen ulkoasun juontuessa 1800-luvun lopun korjauksesta. Päärakennuksen ympärillä on vanha puisto sekä vanhoja asuin- ja talousrakennuksia.