Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sysmä
 
Nuoramoisten kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Nuoramoisten kylän pitkästä asutushistoriasta todistavat lukuisat uhrikivet Nordenlundin kartanon ympäristössä. Kylän kulttuurimaisemalla antavat ominaisleimansa kolme kartanoa - Nordenlund, Vanha-Olkkola ja Uusi-Olkkola. Toinen kylämaisema muokkaava tekijä on Nuoramoistenkoski, joka on historiallinen myllypaikka. Nykyiset mylly- ja voimalarakennukset ovat 1920-luvulta. Kartanoiden ohella vanhaa rakennuskantaa on Iso-Pakkaselan ja Paarmalan tiloilla. Nuoramoisten kulttuurimaisemalle antavat lisäpiirteensä peltoaukeita halkovat koivukujat sekä vanhat kartanopuistot.
-Nordenlundin kartanon hirsinen päärakennus on rakennettu 1800-luvun alkupuolella, mutta nykyiseen rikasmuotoiseen asuunsa se korotettiin vuosisadan jälkipuolella. Samalta ajalta on toinen asuinrakennus sekä makasiini ja suuri kivinavetta. Rakennuksia ympäröi vanha puisto.
-Vanha-Olkkolan hirsinen, osin kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1884. Rakennusta ympäröi puisto.
-Uusi-Olkkolan kustavilainen päärakennus on 1700-luvun lopulta. Mansardikattoinen rakennus on vuorattu leveällä vaakalaudalla. Pihapiirssä on toinen vanha asuinrakennus. Rakennuksia ympäröi vanha puisto.
-Nuoramoisten nuorisoseura Nuhjan seuratalo on vuodelta 1930.