Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Artjärvi
 
Suurikylän-Vuorenmäen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Artjärven kirkonseudun asutus keskittyy Villikalanjärven, Säyhteen järven ja Pyhäjärven välisille kannaksille. Maisemakuvaa hallitsevat Suurikylän l. Artjärven kylän viljelymaisema. Villikkalanjärven eteläpuolella on vanha, tiiviisti rakennettu Salmelan mäkitupa-alue. Villikkalanjärven ja Säyhteen välisellä Vuorenmäen kannaksella sijaitsee entinen reservikomppanian alue. Vanhan maantien varrella on Tupaselan tasapainoinen rakennusryhmä. Suurikylän kulttuurimaisema liittyy Pyhäjärven pohjoispäässä Kinttulan kartanoalueeseen.
-Artjärven puukirkko on rakennettu 1839 (A.F.Granstedt). Muodoltaan se on päätytornillinen ristikirkko, jonka keskustasta kohoaa sipulikupoliin päättyvä attikaosa. Vanha hautausmaa sijaitsee maantien toisella puolen. Pitäjän tiilinen, rapattu lainamakasiini on vuodelta 1826.
-Artjärven 1870-luvulla rakennettu kansakoulu on ollut nuorisoseurantalona vuosisadan alusta.