Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Artjärvi
 
Kinttulan kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kinttulan kartano on muodostunut 1600-luvulla. Kartanon nykyinen rakennuskanta on pääosin 1800-luvun alkupuoliskolta. Kartanon puinen, osin kaksikerroksinen päärakennus rakennettiin 1837-38 (A.F.Granstedt). Sitä ympäröi samanikäinen puisto, jonka järvenpuoleiset pergolarakenteet altaineen ovat tämän vuosisadan alusta. Talouspihaa rajaavat pihan itäpuolella vanha pehtorin asuinrakennus ja länsipuolella sivurakennus vuodelta 1929 (V.Vähäkallio). Savesta ja kanervista muurattu talli on 1800-luvun keskivaiheilta ja kivinavetta vuosisadan lopulta. Kinttulan kartanoalueeseen liittyy laaja viljelymaisema, jota halkoo kilometrin pituinen koivukuja.