Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Artjärvi
 
Ratulan-Hietanan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Villikkalanjärven koillisrannalla avautuu laaja viljely- ja niittymaisema, joka kehystää järveen laskevaa Lanskinjokea. Kyläasutus sijaitsee peltoaukean reunoilta kohoavilla kallioisilla kumpareilla.
-Ratulan kartano on muodostettu 1600-luvulla. Kartanon puisen päärakennuksen rungon muodostaa 1782 rakennettu yksikerroksinen hirsirakennus. Ministerivaltiosihteeri Alexander Armfeltin aikana päärakennusta laajennettiin ja korotettiin kaksikerroksiseksi 1836-37 (C.L.Engel). Rakennusta muutettiin 1890-luvulla ja 1920-luvulla suoritettiin entistävä korjaus. Päärakennusta ympäröi englantilaistyylinen puisto, joka jatkuu lännessä luonnonpuistona. Puistossa sijaitsevat huvimajat lienevät niin ikään Engelin käsialaa. Luonnonpuistossa sijaitsee 1923 perustettu Artjärven kotiseutumuseo, jonne on siirretty vanhoja rakennuksia. Puiston reunassa on kartanon vanha, empiretyylinen viljamakasiini. Ratulan kartanoon liittyy laaja viljelymaisema, jota halkoo kauniisti kaarteleva maantie.