Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Orimattila
 
Porvoonjokilaakson kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Orimattilan läpi virtaava Porvoonjoki muodostaa ympäröivine peltoaukeineen arvokkaan maisemakokonaisuuden. Kirkonkylän länsipuolella jokimaisemaan liittyvät Vääräkosken voimalaitos, Tönnön koskimiljöö ja Sommarnäsin kartano.
-Tönnönkoski on ikumuistoinen myllypaikka. Nykyisistä myllyistä vanhempi on 1800-luvulta ja uudempi vuodelta 1909. Myllyjen vieressä joen ylittää Tönnön kaarisilta. Tämä 1911 (J.Castrén) rakennettu silta on maamme vanhin teräsbetoninen maantiesilta. Koskimaisemaan liittyvät myös Tönnön koulu vuodelta 1906 sekä mäenharjanteella sijaitsevat Heikkilän ja Sipilän rakennusryhmät.
-Sommarnäsin kartanon edustava, puinen päärakennus on rakennettu 1830- tai 1840-luvulla. Rakennuksen arkkitehtuurille antaa voimakkaan leiman leveä, pilasterein jäsennelty ristipääty. Rakennusta ympäröi tuuhea puisto, josta johtaa koivukuja mantielle.
-Vääräkosken pieni, tiilirakenteinen vesivoimalaitos on vuodelta 1910.