Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Orimattila
 
Mallusjärven-Porvoonjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Porvoonjoen savitasanko laajenee poikkeuksellisen avaraksi Orimattilan eteläosassa jatkuen yhtenäisenä maisemakokonaisuutena Pukkilan puolelle. Tähän kokonaisuuteen liittyy Mallusjärven etelärannalla sijaitseva Mallusjoen kylä. Kartanokulttuuria alueella edustavat Mallusniemen, Terriniemen ja Ruhan kartanot ympäristöineen.
-Mallusjoen kyläasutus sijaitsee mäenrinteellä Mallusjärven etelärannalla. Maantien pohjoispuolella laskeutuvat kylän pellot kauniisti rantaan. Kyläkeskuksessa on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa ja asutus on yhä varsin tiivistä. Kyläkoulu on vuodelta 1902.
-Terriniemen vanhaan säterikartanoon ovat aikoinaan kuuluneet sekä Mallusniemen kartano että Terriniemen tila. Mallusniemen puinen päärakennus on vanhimmilta osin 1700-luvulta. Nykyiseen mittaansa se laajennettiin 1835 ja kaksikerroksinen pylväiden kannattama kuisti rakennettiin 1936. Kalliolla sijaitseva kellotapuli samoin kuin hirsinen viljamakasiini ovat 1800-luvun alkupuolelta. Mallusniemen itäpuolella maisema-alue jatkuu pitkän koivukujan välityksellä Karkkulan vaihtelevaan peltomaisemaan. Terriniemen lehtevän puiston ympäröimä päärakennus on 1910-luvulta.
-Ruhan kartano on muodostunut 1600-luvulla. Se on ollut kautta aikojen huomattava tila - 1700-luvulla kartanossa toimi villakangastehdas ja Orimattilan ensimmäinen meijeri perustettiin tänne 1870. Laajan puiston ympäröimä hirsinen päärakennus on rungoltaan 1750-luvulta. Nykyisen hahmonsa se lienee saanut viime vuosisadn alkupuolella. Kellotornillinen, hirsinen viljamakasiini on vuodelta 1792. Sitä on myöhemmin jatkettu useaan otteeseen. Suuri karjarakennus, joka koostuu navetasta, tallista ja sikaloista on rakennettu 1838-40. Harmaakivinen meijerirakennus on vanhimmilta osin vuodelta 1903. Tien varrella sijaitsevat lisäksi entinen meijeri, kaksi makasiinia sekä työväen asuinrakennuksia.