Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Eura
 
Euran kirkonkylä ja viljelysaukeat
 
Kuvaus:

Euran kirkko ympäristöineen muodostaa ehjän maisemakokonaisuuden, joka koostuu vanhasta hautausmaasta, makasiinista, kirkkosillasta ja Lukkalaan johtavasta tiestä, vanhasta kansakoulusta sekä nuorisoseuran taIosta. Maisemakuvaan liittyy Sorkkisten kyläasutus, Souppaan ja Lähteenojan rakennusryhmät sekä laaja Euraniitun ja Vaaniin peltoaukea. Kirkonkylän eteläinen osa on voimakkaasti uusiutunut, mutta vanhaa rakennuskantaa on yhä Iso-Vahen kylän Ali-Nuoranteen ja Yli-Nuoranteen tiloilla. Alue on poikkeuksellisen rikas rautakauden löydöistä. Kuulu Euran Käräjämäki muodostaa maisemallisesti arvokkaan miljöön.
-Euran tornillinen, punatiilestä ja graniitista muurattu pitkäkirkko on vuodelta 1898 (J. Stenbäck). Kirkko sijaitsee vanhan hautausmaan keskellä.
-Kirkkoherranpappila on rakennettu1843 (P.J.Gylich).
-Euran nuorisoseuran jugendtyylinen seuratalo Pirtti on vuodelta 1909 (J.Karhula).
-Vaaniin kartanon päärakennus on vanhimmilta osin 1700-luvulta. Tien varressa sijaitsee empiretyylinen huvimaja.
-Ali-Nuoranteen vanhan talonpoikaistilan poikkeuksellisen pitkä päärakennus on pääosin 1800-luvulta.