Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Eura
 
Turajärven ja Naarjoen kylät ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Turajärven ja Naarjoen kylät sijaitsevat lähellä toisiaan valtatien jakaessa kylien asutuksen. Turajärven peltojen ympäröimässä kyläkeskuksessa on perinteistä rakennuskantaa mm. Mäkitalon, Vainio-Mikkolan ja Ollilan tiloilla. Naarjoenkylässä on perinteistä rakennuskantaa mm. Ryhtyn, Kylä-Kausen, Kahman, Jussilan ja Niemen tiloilla sekä eräillä pienemmillä tiloilla kyläraitin varrella. Naarjoen kansakoulu on rakennettu 1800-luvun lopussa.