Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Eura
 
Hinnerjoen kirkonkylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Hinnerjoen vanhasta kyläkeskuksesta on säilynyt edustava näyte jokirannassa kirkon läheisyydessä. Huomattavia yksittäiskohteita ovat Kreulan rakennusryhmä kyläraitin varrella sekä Heurun tasapainoinen punamullattu rakennusryhmä joen toisella puolen. Heurun takana on vanhaa mäkitupa-asutusta. Hinnerjoen rantaviljelmät ovat kirkonkylän kohdalla kapeita, mutta maisemallisesti merkittäviä.
-Hinnerjoen puukirkko valmistui vuonna 1755 kosken rannalle. Kirkko siirrettiin 1797-99 nykyiselle paikalleen ja laajennettiin länsitornilliseksi ristikirkoksi (J.Höckert). Kirkkonäkymään kuuluvat 1880-luvulla rakennetut pitäjänmakasiini ja kivisilta.