Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Eura
 
Korven kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vanhan Lappi-Hinnerjoki maantien varrella sijaitseva hyvin säilynyt kyläkokonaisuus. Kylän keskustassa sijaitsevat empiretyylinen Mäen päärakennus 1800-luvun alkupuolelta, Kylä-Airilan (Tannerin) vinkkelin muotoon rakennettu päärakennus vuodelta 1880 sekä luhtiaitta 1800-luvulta, Nakkilan päärakennus vuodelta 1902 sekä Pohjolan päärakennus vuodelta 1915. Kylän itäpuolella avautuu alava Luhdanojan viljelysmaisema, joka jatkuu pohjoiseen maisemallisesti yhtenäisenä Lapin Kuolimaan kylään saakka.