Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Eurajoki
 
Eurajoen-Irjanteen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Eurajoen juoksua seuraava laaja maisemakokonaisuus, jonka osina ovat Irjanteen ja Kaukomäen kylät sekä näiden välinen laaja viljelysmaisema, Eurajoen kirkonkylän jokivarsiasutus. Irjanteen kylässä on vanhaa rakennuskantaa kirkon läheisyydessä. Parhaiten on säilynyt Lahdenrannan tilan rakennusryhmä. Kylässä on säilynyt myös kaksi myllyä.
-Irjanteen puinen pitkäkirkko on on Kaarle Juhonpoika Killaisen 1731 rakentama. Lounaissuomalaista tyyppiä oleva barokkimainen kellotapuli on rakennettu1758 rakennusmestari Ravoniuksen johdolla. Tapulin vieressä sijaitsee 1833 rakennettu hirsinen lainamakasiini, joka toimii kotiseutumuseona sekä 1908 rakennettu ruiskuhuone. Kappelin ympärillä on vanha hautausmaa.
-Eurajoen puinen ristikirkko on rakennettu 1803 Ruotsin Intendentinkonttorissa laadittujen piirustusten mukaan.
-Eurajoen kristillisen kansanopiston päärakennus on vuodelta 1906. Lähellä sijaitseva Lavilan kivinen empiretyylinen viljamakasiini on 1830-luvulta (P.J.Gylich).