Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Eurajoki
 
Vuojoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vuojoen laaja kulttuurimaisema, johon liittyy Vuojoen kartanoalue ja Liinmaan linnanraunio. Vuojoen poikkeuksellisen edustava, empiretyylinen päärakennus on vuodelta 1836 (C.L.Engel). Kartanokokonaisuuteen kuuluu joukko talousrakennuksia ja suuri, joenrantaa myötäilevä puisto. Eurajoen suussa sijaitseva Liinmaan linnanraunio, muinaiselta nimeltään Vreghdenborch, on 1360-luvulta.