Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Harjavalta
 
Kokemäenjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Harjavallan uusi silta jakaa Kokemäenjoen laajan kulttuurimaiseman kahteen osaan. Sen luoteispuolella on historiallisesti merkittävä Lammaistenlahti, jonka rantamilla ovat Satalinnan parantola, Pirkkalan ja Pirilän kylät sekä Kangasniemen ja Tolvin rakennusryhmät. Sillan kaaakoispuolella maiseman kiinnekohtina ovat Emil Cedercreutzin museon rakennukset. Joen pohjoisrannalla on puolestaan säilynyt paljon perinteistä rakennuskantaa Hauvolan, Havingin ja Varekselan kylissä. Maiseman olennaisina osina ovat vanhat luontevasti linjautuneet tiet, joista joen eteläpuolinen on vanhempi. Kulttuurimaisema jatkuu Kokemäen puolelle.
-Harjavallan vanha puukirkko rakennettiin edellisen, 1750 rakennetun kirkon hirsistä 1870. Lounaissuomalaista tyyppiä ollut torniton pitkäkirkko korjattiin siten, että runkohuonetta kapeammat ja matalammat ristivarret laajennettiin kirkkotilan jatkeeksi ja uusi sakaristo rakennettiin alttaripäätyyn. Muutostyön yhteydessä kirkko sai kiinteän länsitornin ja vanhan tapulin alakerroksesta tehtiin paarihuone kirkon pohjoispuolelle. Kirkko ja hautausmaa sijaitsevat Kokemäenjoen rannalla. Seurakunnan uusi kirkko valmistui kirkkomaan viereen 1984.
-Satalinnan parantolan punatiilinen päärakennus on vuodelta 1925 (O.Tarjanne) ja lastensairaala vuodelta 1927 (O.Tarjanne).
-Kuvanveistäjä Emil Cedercreutz rakennutti Havingin kosken partaalle 1914 taiteilijakoti Harjulan, joka liittyy arkkitehtuuriltaan ajan kansallisromantiikkaan. Sen yhteyteen Cedercreutz rakennutti vuosina 1916-42 kansatieteellisiä kokoelmiansa varten Maahengen temppelin. Ateljee ja veistossali rakennettiin 1936, laajennus 1956. Uusi museorakennus on rakennettu 1971 ja 1977 (J. Cedercreutz).