Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Harjavalta
 
Hiirijärven kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Varsin hyvin säilynyt kylämiljöö, jonka ympärillä on vaihtelevia viljelyaukeita. Päärakennuksista huomattavimpia ovat Ala-Kleemola, Eskola ja Mikola, jotka on rakennettu 1800-luvulla, mutta muutettu ulkoasultaan tämän vuosisadan puolella. Kylässä on säilynyt joukko vanhoja aittoja. Kyläkeskuksesta syrjempänä sijaitsee Uusi-Kraapon vuosisadan vaihteessa rakennettu rakennusryhmä. Hiirijärven paikannimistössä elää voimakas Lalliin liittyvä perinne.