Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Honkajoki
 
Karvianjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pohjois-Satakunnalle tyypillinen jokilaaksomaisema, jossa perinteinen asutus seuraa joen muotoja. Honkajoen kyläkuvaa hallitsee vanha puukirkko. Jokirannassa sijaitsee Lankosken vanha talonpoikaistila, jonka pitkä päärakennus on vuodelta 1770 ja museokäytössä oleva mylly vuodelta 1878. Lähelle siirretty vanha lainamakasiini on vuodelta 1852.
-Honkajoen puukirkko rakennettiin vuosina 1804-10 (S. Köykkä ). Pohjaltaan tasavartisen ristin muotoiseen kirkkoon liittyy länsipäässä kolminivelinen kellotapuli. Kirkko sijaitsee vanhan kiviaidan ympäröimän hautausmaan keskellä.