Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Huittinen
 
Kokemäenjoen ja Loimijoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Ympäristöstään voimakkaasti kohoavat Ripovuoren kalliot tarjoavat harvinaisen näköalan Kokemäenjoen edustavimpaan viljelysmaisemaan. Loimijoki, Punkalaitumenjoki ja Sammunjoki yhtyvät täällä leveään Kokemäenjokeen, joka kiertää jyrkässä mutkassa Karhiniemen kylän rantapellot. Sampussa on kulttuurihistoriallisesti huomattavia rakennuksia, mm. Takkulan, Sepän, Hurun ja Norrin tiloilla. Nanhian kylässä on Sammunjoen varrella joukko vanhoja tilakokonaisuuksia, joista kulttuurihistoriallisesti huomattavia mm. Ytin, Kylä-Juuselan, Mäki-Juuselan, Ali-Juuselan, Yli-Juuselan ja Hemmon tilat.
-Lauttakylän keskustassa sijaitsee Huittisten keskiaikainen kivikirkko, joka on rakennettu 1300-luvulla. Kirkkoa on myöhemmin muutettu useaan otteeseen. Länsitorni sekä etelä- ja itäsakarat lisättiin 1793 ja ristikirkoksi se laajennettiin 1860. Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa. Kirkon välittömässä läheisyydessä sijaitsevat entinen poikakoulu vuodelta 1873, 1902 rakennettu pitäjänmakasiini, joka on nyt museona sekä viime vuosisadan lopulla rakennettu kappalaisen pappila.
-Takkulan kartanon päärakennus on vanhimmilta osin vuodelta 1796 (G. von Bonsdorff). Nykyiseen asuunsa se uusittiin 1800-luvn alkupuolella. Kartanon aitat ja luhti ovat 1700-luvulta. Myös puisto periytyy tältä ajalta.
-Kivirannan kartanon päärakennus on vuodelta 1791 ja toinen, alkuaan maatalouskouluksi rakennettu asuinrakennus on vuodelta 1895. Harmaakivinavetta on vuodelta 1862.
-Mommolan kylän rakennuskanta on pääosin 1900-luvun alusta.