Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Huittinen
 
Loimijokivarren asutus- ja viljelysmaisema
 
Kuvaus:

Loimijokivarren rantaviljelykset ulottuvat katkeamattomina aina Vampulan puolelle. Vanha Turuntie seuraa joen kulkua. Korkeakosken kylässä on säilynyt ryhmä vanhoja talouskeskuksia. Joen töyräällä sijaitsevan Syvärannan tilan vanha rakennusryhmä on vuorattu pääosin päreellä.