Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Huittinen
 
Raijalan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Raijalan kyläkeskus sijaitsee Pori-Helsinki valtatien eteläpuolelle ja pääosa pelloista pohjoispuolelle. Peltojen pohjoispuolella avautuu kuivatettu Raijalanjärvi. Kylän huomattavimpia yksittäiskohteita ovat Mattilan, Heikkilän, Uusi-Perttulan, Erkkilän, Kylä-Laurilan ja Pelto-Laurilan rakennusryhmät. Lisäksi kylässä on säilynyt muutama entinen torppa. Entinen kansakoulurakennus on vuodelta 1900.