Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kankaanpää
 
Vihteljärven kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kuninkaanlähteenojan, Vihteljärven, Isojoen ja Kaukojärven rannalla levittäytyvät laajat viljelysmaisemat. Vuosisadan vaihteessa suoritettu järvienlasku on vaikuttanut voimakkaasti maiseman muotoutumiseen. Alueella on säilynyt lukuisia tasapainoisia tilakeskuksia.