Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rantasalmi
 
Putkisalon kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Putkisalo on entinen säteriluontoinen ratsutila 1600-luvulta. Sen vanha päärakennus on rakennettu 1817-21 ja laajennettu 1864. Aumakattoisen rakennuksen julkisivuja jäsentävät pilasterit. Pihapiirissä on muita vanhoja rakennuksia. Puutarhan ympäröimä rakennusryhmä sijaitsee laajan peltomaiseman keskellä.