Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kankaanpää
 
Karvianjoen kulttuurimaisema (Kyynärjärvi)
 
Kuvaus:

Karvianjoki virtaa loivasti mutkitellen läpi niitty- ja viljelysmaiseman. Alueen pohjoisosassa jokirannat, jotka kohoavat äyräsmäisinä ovat metsien reunustamat ja joki on säilyttänyt luonnontilaisen luonteensa. Asutus seuraa jokivartta ylempänä rinteillä teiden varsilla. Vanhaa rakennuskantaa on Lankosken, Laurin ja Honkasalon tiloilla. Laviantien, Karvianjoen ja Pukanluoman väliin jää Kyynärjärven vesijättö, jonka ympärillä on kauniita peltoaukeita. Vanhatalon ja Santin rakennusryhmät sijaitsevat metsäsaarekkeessa. Pukanluoman yli johtava yksikaarinen kivisilta on vuodelta 1898.