Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Karvia
 
Karviankylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Karviankylä on Karvian vanhin pysyvästi asutettu kylä.Viljelykset ovat varsin pienikokoisia rantapeltoja. Yksittäisistä rakennuksista huomattavimpia on Lähdeniemen (nyk. Törmä) rakennusryhmä, joka koostuu päärakennuksesta, puotirivistä, erikoisen muotoisesta makasiinista sekä vanhasta kellarista. Edelleen perinteistä rakennustapaa edustavat Rantalan, Kanniston ja Hiedanpään rakennusryhmät. Kyläkeskustan eteläpuolella on vanhaa rakennuskantaa Vähä-Karvian tilalla.