Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kiukainen
 
Eurakoski-Kiukaistenkylä-Köylypolvi-Laihia-Harola -kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kiukaisten kirkonkylän ja Eurakosken pohjoispuolella avautuu laaja, aaltoileva viljelyslaakso, jossa on vanhaa asutusta on Kiukaistenkylän, Köylypolven, Laihian ja Harolan kylissä.
-Kiukaisten puinen ristikirkko rakennettiin1761 (J. Höckert). Nykyiseen asuunsa kirkko laajennettiin 1846 (P.J.Gylich). Tällöin kirkko sai myös nykyisen empiretyylisen torninsa. Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa.
-Kiukaistenkylässä on vanhaa rakennuskantaa Anttilan, Jaakkolan, Mäki-Jaakkolan, Mäki-Pereen ja Iso-Pereen tiloilla. Viimemainitun vieressä on kappalaisen virkatalo vuodelta 1865.
-Köylypolven kylän rakennuskanta on tyylillisesti yhtenäinen, sillä suurin osa päärakennuksista on 1800-luvun jälkipuolelta. Vanha kansakoulu on vuodelta 1882.
-Laihian kylän rakennukset sijaitsevat viljelyaukealta kohoavalla mäenkumpareella. Vanhaa rakennuskantaa on Erkkilän, Isotalon ja Järvenpään tiloilla.
-Kiukaisten rautatieasema on vuodelta 1897.