Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kiukainen
 
Köyliönjoki-Eurajoki -kulttuurimaisema Panelian kylässä
 
Kuvaus:

Panelian kylän pitkästä asutushistoriasta kertoo näyttävästi Suomen suurin pronssikautinen röykkiöhauta, ns. Kuninkaanhauta. Tiheästi rakennettua Panelian suurkylää ympäröi laaja viljelymaisema, joka jatkuu yhtenäisenä Haavon kylään. Paneliankosken yli johtava kivisilta on vuodelta 1832. Sillan lähellä on kansatieteellisesti mielenkiintoinen rivimylly, joka on ainakin osin 1800-luvun keskivaiheilta. Panelian kyläkuvalle antavat leimansa kyläkeskustan lukuisat liikerakennukset 1920- ja 1930-luvuilta sekä toisaalta pienimuotoinen tupa-asutus, jossa vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvulta. Panelian Osuusmeijerin punagraniittinen meijerirakennus on vuodelta 1908 ja Paneliankosken Voima Oy:n sähkövoimalaitos 1920-luvulta. Panelian rukoushuoneyhdistyksen rakentama graniittinen kyläkirkko on vuodelta 1909 (O.Salonen).