Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kodisjoki
 
Kodisjoen kirkonkylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kodisjoen kirkonkylä on vaihtelevan, pienipiirteisen maiseman ympäröimä. Maisemakuvaa leimaavat monet paljaat kallionlaet ja niiden väliset peltoalueet. Viljelyalat ovat pieniä ja asutus haarautuu kirkolta eri suuntiin johtavien teiden varsille.
-Kodisjoen puukirkko on rakennettu vanhemman, 1778 rakennetun kirkon hirsistä 1906 (J.F. Lindegren). Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko, johon liittyy pitkillä sivuilla sakaristo ja eteinen. Kirkko sijaitsee vanhalla hautausmaalla. Kirkkoportin vieressä on vanha lainajyvästön makasiini, jossa toimii kotiseutumuseo.
-Vanhaa talonpoikaisasutusta edustavat Mikolan, Yrjälän ja Kaupin tilat. Käräjämäellä on vanha mamsellimylly.
-Kirkonkylässä on säilynyt edustavasti myös vanhaa käsityöläisasutusta. Ristimäen sotamiehentorppa on viime vuosisadan alkupuolelta ja seppä Grundströmin torppa lienee liki samanikäinen.