Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kokemäki
 
Kokemäenjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kokemäenjoen rantaviljelmät muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden aina Harjavallan rajalta Ylistaron kylään saakka. Tulkkilan ja Ylistaron kylien kohdalla kulttuurimaisema laajenee Sonnilanjoen laajaksi viljelylaaksoksi. Alueen katkeamaton asutushistoria ulottuu esihistorialliselle ajalle. Keskiaikaisia linnoituslaitteita on ollut sekä Kokemäenkartanon edustalla että Forsbyn Linnaluodolla. Kulttuurimaisemaan sisältyy lukuisia yksittäisiä kohteita. Vanhaa rakennuskantaa on erityisesti Ylistaron, Paistilan ja Villiön kylissä.
-Keskiaikaisella Teljän kauppapaikalla sijaitsee Pyhän Henrikin saarnahuone, osittain keskiajalta periytyvä hirsiaitta.Vuonna 1857 aitan suojaksi valmistui kahdeksankulmainen, tiilinen muistokappeli (P.J. Gylich)(VOR). Kappelin ympärillä on vanha puistoalue (G.T.Chiewitz).
-Tulkkilassa sijaitsee joen partaalla keskiaikainen kivisakaristo. Ympäröivällä hautausmaalla on vanhoja hautahuoneita.
-Tulkkilan 1918 rakennettu teräsbetonisilta on museosilta. Lähellä sijaitseva Sonnilanjoen kivisilta on vuodelta 1855.