Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ristiina
 
Ristiinan kirkonkylä
 
Kuvaus:

Pitäjän vanha keskusta ulottuu Brahelinnasta museoalueelle muodostaen maisemallisesti yhtenäisen ja perinteisen eteläsavolaisen kirkonkyläkokonaisuuden. Kirkkorannalla on keskeinen merkitys kirkonkylän menneisyydessä.
-Ristiinan puinen ristikirkko on rakennettu 1773-75 (E.Collenius). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko. Kirkkoa suurennettiin sakaroiden välisillä laajennuksialla 1840-44. Sisätila korjattiin 1927-28 (A.Aalto). Kirkon vieressä on erollinen, puinen kellotapuli vuodelta 1752 (A.Sorsa). Kirkkotarhaa ympäröi vanha kivimuuri.
-Kirkkoherranpappilan puinen päärakennus on vuodelta 1946 (M.Välikangas).
-Pietari Brahe rakennutti Brahelinnan läänityksensä hallituspaikaksi 1646-69. Se oli kivestä, hirrestä ja tiilestä rakennettu kartano, jota ympäröi kivimuuri. Brahelinna rappeutui 1700-luvulla ja purettiin 1802. Vain osia ympärysmuurista ja rakennuksen pohjasta on jäljellä.
-Brahelinnan kotitalousoppilaitoksern oppilasasuntolana on Brahelinnan virkatalon puinen päärakennus vuodelta 1739. Nykyiselle paikalleen se siirrettiin 1799.
-Ristiinan kunnantalo on rakennettu vanhan pitäjäntuvan paikalle tämän vuosisadan alussa.
-Kirkonkylän entinen kansakoulu on vuodelta 1882.