Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kokemäki
 
Kokemäen kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Kokemäen kivestä muurattu kirkko on rakennettu 1786 (C.F. Adelcrantz). Ristikirkoksi se laajennettiin 1886 (C.J. von Heideken). Kirkkoa on korjattu 1936 (K.S.Kallio). Vanha hautausmaa ympäröi kirkkoa. Kirkkomaan vieressä on1838 rakennettu harmaakivinen pitäjänmakasiini, joka on ollut maatalousmuseona vuodesta 1936. Kirkon pohjoispuolella on harmaakivinen paarihuone 1880-luvulta. Kirkonmäen kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi Tulkkilan entinen kansakoulu vuodelta 1877 sekä ryhmä 1800-luvun asuinrakennuksia.