Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Köyliö
 
Köyliönjärven kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Köyliönjärven kulttuurimaisema on sekä historiallisesti että maisemallisesti poikkeuksellisen arvokas kokonaisuus, joka rakentuu rantojen alavista viljelyksistä, Kirkko- l. Köyliönsaaresta, Kirkkoluodosta sekä Kaukosaaresta. Pakanuuden ajalta periytyvästä asutuksesta kertovat mm. Tuhkanummen ja Yttilän Otan rautakautiset kalmistot. Järven itärannalla kulkee ikivanha Pyhän Henrikin tie.
-Köyliönsaari on ollut merkittävä asuinpaikka jo rautakaudella. Yhdeksi Suomen historian keskeisimmistä paikoista saaren tekee Lallin ja Pyhän Henrikin traditio.Köyliönkartanon rälssisäterin on oletettu olleen alkuaan pakanallisen talonpoikaispäällikön Lallin kartano, joka kristinuskon tultua otettiin kirkolle ja oli sittemmin keskiajalla piispankartanona. Kartanon päärakennus on ilm. vuodelta 1817 samoin kuin toinenkin asuinrakennus. Asuinrakennusten välissä on holvattu "Lallin kellariksi" kutsuttu kivinen kellari. Se liittynee johonkin rakennusvaiheeseen 1500-luvulta. Kaksikerroksinen, punamullattu "Alapytinki" lienee rakennettu 1700-luvun lopulla palvelusväen asuinrakennukseksi. Kartanon hedelmäpuutarha juontaa juurensa 1600-luvulta. Päärakennuksen ympärilla oleva puisto on saanut nykyisen muotonsa 1800-luvulla. Puistossa on kaksi rautakautista kalmistoa ja vanhan kirkon paikka.
-Köyliönsaarella sijaitseva Köyliön puukirkko rakennettiin1752. Nykyiseen asuunsa se muutettiin 1890 (S.Gripenberg). Kirkko sijaitsee vanhalla hautausmaalla ikihongikon keskellä.
-Yttilän kylä ssä on säilynyt monia vanhoja pihapiirejä sekä ent. kansakoulu vuodelta 1881.
-Kankaanpään kylässä on Kuninkaanlähteen vanha myllypaikka.
-Kepolan kartanon nykyinen päärakennus on vuodelta 1922 (A.Tollet).
-Puolimatkan kartanon puinen päärakennus on 1870-luvulta.
-Keskiajan vilkkain pyhiinvaelluspolku Pyhän Henrikin tie johti Köyliön Kirkkoluodolta Lähteen kylästä Nousiaisiin.Lähteenkylästä tie jatkuu Huovintien nimellä Kokemäelle.