Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Köyliö
 
Tuiskulan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Tuiskulan kylässä on säilynyt perinteistä rakennuskantaa monilla tiloilla. Entinen kansakoulurakennus on vuosisadan vaihteesta ja Tuiskulan työväenyhdistyksen talo vuodelta 1927. Seudun maatalouden menneisyydestä kertoo 1934 perustettu Tuiskulan torpparimuseo. Tuiskulan mylly ja saha muodostavat arvokkaan kokonaisuuden.Kivinen mylly on1870-luvulta. Samalta ajalta on hyvin säilynyt kaksiraaminen saha. Mylly- ja sahakokonaisuuteen kuuluvat puisten rännien lisäksi myllypato ja sahurin mökki. Sillan toisella puolen sijaitsevat myllyn ja sahan kanssa samanaikaisesti rakennetut Sahan tilan rakennukset.