Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lappi
 
Lapin kirkonkylä ja Lapinjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kirkonkylän kohdalla Lapinjokilaakson kulttuurimaisema tarjoaa monipuolisia näkymiä. Kirkonkylän rinneasutus on säilyttänyt varsin hyvin perinteisen ilmeensä. Kirkonkylän saha ja sen patolaitteet jäsentävät koskimaisemaa. Lapinjoen ylittävä massiivinen kivisilta on vuodelta 1875.
-Lapin puukirkko on rakennettu 1760 (J.Simons). Malliltaan kirkko on keskiajalta periytyvää tyyppiä, missä suorakaiteenmuotoiseen runkohuoneeseen liittyy matalammat ja kapeammat kylkiäiset. Tapuli on vuodelta 1806 (YIV).
-Kirkon viereisellä mäellä on viisi puista kirkkotallia 1800-luvun alkupuolelta sekä kivinen lainajyvästön makasiini vuodelta 1875. Kirkkotallit ja makasiini muodostavat nykyisin Lapin kotiseutumuseon esittelytilat.
-Kirkonkylän vanha kansakoulu on vuodelta 1882. Koulu on purettu 1993.