Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lappi
 
Kaukolan-Kodiksamin-Sukkalan-Kuolimaan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Lapinjoen varret avautuvat vaihteleviksi viljelysmaisemiksi Kodiksamin ja Kuolimaan kylien kohdalla. Kaukolan kylän kohdalla jokivarren maisema on pienipiirteisempää. Kodiksamin viljelysmaisemaan liittyvässä Sukkalan kylässä on umpipihan luonteen säilyttänyt Isotalon rakennusryhmä. Alueen kylissä on säilynyt paljon perinteistä rakennuskantaa ja useampia tuulimyllyjä.