Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lavia
 
Lavian kirkonkylän miljöö
 
Kuvaus:

Maisemallisesti kauniilla paikalla sijaitseva Lavian kirkonkylä on säilyttänyt hyvin perinteisen luonteensa. Rakennukset sijaitsevat lehtevän kyläraitin varrella. Kirkonkylän perinteiseen miljööseen liittyvät kiinteästi ns. Konimäen ja Kaivopuiston mäkitupalaisalueet. Kirkonkylän eteläpuolella laskeutuvat pellot Lavijärveen.
-Lavian puinen, länsitornillinen ristikirkko on vuodelta 1823 (IK, C.Bassi). Kirkon torni sai nykyisen asunsa vuossadan vaihteessa (H.Rancken). Kirkon vieressä sijaitseva pappila on 1870-luvulta ja lainajyvästön makasiini vuodelta 1853.
-Yli-Antilan tilan pitkä paritupatyyppinen päärakennus edustaa kirkonkylän talonpoikaista rakennusperinnettä samoin kuin kylän itäpäässä sijaitsevat Roikan ja Markkulan taloryhmät.
-Lavian kirkonkylän kansakouluna oli 1877-1962 entinen Yli-Pekkalan päärakennus.
-Lavian kunnantalona on entinen apteekkirakennus 1910-luvulta.