Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Luvia
 
Luvianlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vuosisadan alkupuolella kuivatun Luvianlahden "rantaharjanteella" nauhamaisesti sijaitseva Luvian kirkonkylä on säilyttänyt varsin hyvin perinteisen luonteensa. Kyläraitin varrella ovat yksittäisinä kohteina huomattavia seurojentalo, kirkko, siunauskappeli, entinen kansakoulu sekä Lahden rakennusryhmä. Kyläkeskuksen luoteispuolella on Luvian vanha, hyvin säilynyt saha, jonka savupiippu näkyy kauas maisemassa.
-Luvian kivikirkko rakennettiin 1908-1910 (J. Stenbäck) paikallisesta hiekkakivestä. Vanhalla hautausmaalla on vanhemman puukirkon hirsistä 1911 rakennettu siunauskappeli.
-Hanninkylässä on perinteistä rakennuskantaa erityisesti Pullin, mutta myös Uusi-Lankin, Vähä-Ruutin ja Mäki-Nissin tiloilla.
-Peränkylän talot Vanha-Esko, Uusi-Seppä ja Mäki-Esko sijaitsevat samalla kylämäellä.
-Mikolankylässä on vanhaa rakennuskantaa Evastin tilalla. Kylässä on säilynyt myös entisiä torppia ja mäkitupia.
-Sassilan tilan edustava rakennusryhmä on vuosisadan vaihteesta.
-Niemenkylän kyläkeskuksessa on vanhoja rakennuksia Joopin, Lampon ja Elomaan tiloilla. Niemenkylän Verkkoranta on ollut laivanveistämöaluetta 1500-luvulta tämän vuosisadan alkupuolelle. Edustava Petrellin huvila on vuodelta 1916 (A. Arneberg ).
-Luodon kylän tiivis asutus liitty kiinteästi Luvianlahden kulttuurimaisemaan. Alueen katajakedot ovat maisemallisesti arvokkaita.