Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Luvia
 
Lemlahden kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Lemlahti on tyypillinen kalastuksesta pääelantonsa saanut yhteisö. Vanhassa kyläkeskuksessa on tiivis taloryhmä. Näistä Junnilan päärakennus on vanhimmilta osiltaan 1700-luvulta. Uuden tien toiselle puolen on jäänyt Pramin perinteinen rakennusryhmä. Eri puolilla kylää on lukuisasti pieniä torppia, mäkitupia, aittoja ja niittylatoja. Lähempänä merenrantaa on pienehköjä kalastajatorppia. Kuivalahden suunnassa on tien varressa hyvin säilynyt Fadervikin torpan rakennusryhmä.Lemlahden kylän peltoalat ovat pieniä. Vainiot, niityt ja hakamaat muodostavat kuitenkin arvokkaan pienijakoisen kulttuurimaiseman.