Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Luvia
 
Pirskerin vanhat kalastajatilat
 
Kuvaus:

Pirskerinfäärttin ulkopuolella sijaitsevan saariketjun rakennuskanta on säilynyt muutoksilta sisäsaaristoa paremmin. Ehyitä vanhoja pihapiirejä ovat mm. Takholmin Nordberg, Pirskeri, Etelän Pirskerin Saaristo, saman saaren Haapaniemi ja saaren eteläpäässä Meri-Rounoorissa sijaitsevat vierekkäiset tilat.