Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Merikarvia
 
Alakylä
 
Kuvaus:

Alakylän rakennuskanta on säilynyt erittäin hyvin. Vanhan kyläraitin varrella on lukuisia 1800-luvun päärakennuksia ja aittoja. Kungsbackan päärakennuksessa on poikkeuksellisen monimuotoiset lehtisahakoristelut. Kylä oli 1700-luvun loppupuolella ns. varhemman herännäisyyden eräs tukipiste. Saarnakalliolla on liikkeen johtohenkilön, Anna Rogelin muistomerkki.