Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ristiina
 
Himalansaaren kylä
 
Kuvaus:

Himalansaari on omaleimainen saarikylä, jossa on säilynyt vanhaa asutusta ja kulttuurimaisemaa. Kylän julkisia rakennuksia ovat kyläkirkko vuosilta 1913-15 (K.A.Honkavaara), vanha koulurakennus vuodelta 1893 ja nuorisoseurantalo Koivula vuodleta 1924.