Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Merikarvia
 
Lankosken kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Lankoski on vanha teollisuuspaikka, jossa on 1700-luvulla toiminut saha ja 1840-luvulta pieni paperitehdas. Lankoski teollisuuslaitoksineen siirtyi 1800-luvun puolivälissä Antti Ahlströmin haltuun. Kylän rakennuskanta on hyvin edustavaa. Saman raitin varrella lähellä toisiaan ovat aumakattoinen Isotalo sekä Erkintalo ja Heikintalo, jotka ovat paritupatyyppisiä ja punamullattuja. Kaikki kolme päärakennusta on rakennettu 1800-luvun puolivälin jälkeen. Isotalon rakennukset on suojeltu rakennussuojelulain nojalla. Lankosken kaksiaukkoinen kiviholvisilta on rakennettu 1887. Sillan lähellä on 1800-luvun myllyrakennus sekä vanhoja patolaitteita.